Dotazník

Dobrý den. 

Věnujte mi prosím několik minut svého času na vyplnění tohoto dotazníku. Na jeho základě se snažím objektivně posoudit vhodnost a vybrat případného zájemce mezi ostatními.

Berte prosím na vědomí, že Vámi uváděné informace v dotazníku budou ověřovány v různých veřejných rejstřících (insolvenční rejstřík, centrální evidence exekucí apod.) a u kontaktů, které pro ověření uvedete. Co považujete z Vašeho úhlu pohledu za doplňující informace, zvyšující Vaši důvěryhodnost, doplňte prosím do komentáře na konci dotazníku. Dotazník je určen pouze pro vážné zájemce.

Napadají vás otázky jako: Bude pronajímatel seriózní? Vrátí mi po ukončení nájmu kauci? Nedá mi bezdůvodně výpověď? Bude dodržovat nájemní smlouvu?

Stejně tak se pronajímatelé zajímají, jestli bude nájemník slušný, bude včas platit nájemné a služby? Nebude obtěžovat hlukem sousedy? Bude komunikovat, když dojde k nějaké závadě, nebo problému? 

Budu rád, když ukážete, že komunikovat umíte a nic neskrýváte. Poskytněte prosím co nejvíce informací o sobě a reference z předchozího bydliště.

Vždy je lepší uvést kontakt na bývalého pronajímatele, i když máte pocit, že Vám jeho informace o Vás na důvěryhodnosti nepřidají. Neuvedení kontaktu na předchozího pronajímatele je vždy horší varianta, než uvedení s rizikem negativního hodnocení Vaší osoby. Zvýšíte tím velmi podstatně svou šanci získat kvalitní bydlení a důvěru pronajímatele.


POUČENÍ: Zájemce o pronájem v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí s tím, aby pronajímatel zastoupený společností Indipendenza s.r.o. IČO 04275101, doručovací adresa: 
U Školské zahrady 430/9, Praha 8, zpracovávala jeho osobní údaje, v rozsahu nezbytném pro účely tohoto dotazníku. Zájemce bere na vědomí, že vyplněním tohoto dotazníku mu nevzniká automatické právo na podpis nájemní smlouvy. Tento souhlas můžete kdykoliv bezplatně odvolat zasláním emailu na: pronajem@byty-vrchabi.cz s textem "Nepřeji si být nadále kontaktován".